Dự Án Pallet Kho Lạnh Vinarack Thực Hiện

Công Trình Giá Kệ Tiêu Biểu Trên Toàn Quốc

Dự Án Pallet Kho Lạnh được thực hiện trên toàn quốc thậm chí còn xuất khẩu sang các nước lân cận.Để có được các dự án pallet kho lạnh đó là nỗ lực của Vinarack trong suốt 10 năm qua

  1. Dự Án Pallet Kho Lạnh Với SANKYU LOGISTICS

    Dự Án Pallet Kho Lạnh Với SANKYU LOGISTICS

    Dự án pallet kho lạnh với Sankyu Logistic (Việt Nam) bàn giao và nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 11/01/2012 nhằm nâng cao khả năng lưu trữ của tổng kho phân phối tại miền nam
  2. Dự Án Pallet Kho Lạnh Chứa Nông Sản Olam Việt Nam

    Dự Án Pallet Kho Lạnh Chứa Nông Sản Olam Việt Nam

    Vinarack và Olam Việt Nam đã hoàn thành dự án pallet kho lạnh chứa nông sản thuộc dự án nâng cao khả năng lưu trữ của kho chứa nông sản tại Việt Nam trong năm 2012
gotop